Make your own free website on Tripod.com
Boş kutulara gerekli olan verileri yazıp HESAPLA tuşuna basınız.
Eğer sonuç başka bir işlemde de kullanılıyorsa, hesap makinası otomatik olarak değeri öteki ilgili yerlere taşır.

Basınç Yüksekliği

Basınç (bar)
Özgül Ağırlık
(gr/cm³)

Toplam Basma Yüksekliği

Pompa Montaj
Derinliği (m)
Kuyu başındaki
Basma yüksekliği (m)
Hız Yüksekliği (m)
Kolon Borusu
Sürtünme Kaybı (m)
Akıtma Başlığı
Sürtünme Kaybı (m)

Pompanın Çektiği Güç (HP)

Debi (lt/sn)
Toplam Basma
Yüksekliği (m)
Özgül Ağırlık (gr/cm³)
Pompa Verimi

Motor Eksenel Yatağına Gelen Kuvvet (kg)

Pompa Eksenel Kuvveti
(kg/m)
Basma Yüksekliği (m)
Mil Ağırlığı (kg/m)
Toplam Mil Boyu (m)

Pompa Basma Yüksekliği (m)

Dinamik Su Seviyesi (m)
Suyun Basılacağı Yükseklik (m)

Milden Kaynaklanan Güç Kaybı

Mil Güç Kaybı (hp/m)
Akıtma Başlığından
Pompaya kadar mesafe (m)

Eksenel Yatak Güç Kaybı

Devir (d/d)
Toplam Yük(kg)

Motor Yüklenmesi

Pompa için gerekli güç
Millerden kaynaklanan
Güc kaybı
Eksenel Yatak
Güç Kaybı

Pompaj Sistemi Verimi

Debi (lt/sn)
Basma Yüksekliği (m)
Özgül Ağırlık
Frenleme Gücü
(Motor Yüklenmesi)

Gerekli Motor Gücü

Frenleme Gücü
(Motor Yüklenmesi)
Motor Verimi

Telden Suya Verim

Pompaj Sistemi Verimi
Motor Verimi

Mil Uzaması

Toplam Basma Yüksekliği (m)
Akıtma Başlığından
Pompaya olan mesafe (m)
Pompa Eksenel Sabiti
(kg/m)
Mil Çapı (mm)