Make your own free website on Tripod.com
Ideal Gaz Denklemi

Giriş Değerleri

Sıcaklık [K]
Basınç [atm]
Gaz Sabiti [J/kg*K]
Kütle [kg]

Sonuçlar:

Spesifik Hacim [m^3/kg]
Hacim [m^3]
Yoğunluk [kg/m^3]

Ses Hızı

Giriş Değerleri

Sıcaklık [K]
Gamma [/]
Gaz Sabiti [J/kg*K]

Sonuçlar :

Ses Hızı [m/s]
Ses Hızı[ft/s]

Gaz Sabiti, Spesifik Isı ve Gamma Değerleri
Gaz Gaz Gaz Sabiti [J/kg*k] Spesifik Isı
[J/kg*k]
Gamma
[/]
Hava / Air 286.7 1,004 1.4
Amonyak / Ammonia NH3 488.2 2,092 1.3
Argon / Argon Ar 208.1 519 1.67
Karbondioksit / Carbon Dioxide CO2 188.9 845 1.28
Karbonmonoksit/ Carbon Monoxide CO 296.8 1,042 1.4
Helyum / Helium He 2,078.5 5,200 1.66
Hidrojen / Hydrogen H2 4,124 14,350 1.4
Metan / Methane CH4 518.2 2,223 1.32
Nitrojen / Nitrogen N2 296.9 1,038 1.4
Oksijen / Oxygen O2 259.8 916 1.4
Su Buharı / Water Vapor H2O 188.5 1,690 1.33